Tuesday, 6 September 2016

Surah AlBaqarah (222)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 222:
Ringkasan tafsir;
,
Dilarang bagi kamu mendekati melakukan persetubuhan dengan perempuan yang ada haid (haid, Nias dan istihazah). Dan apabila sudah suci  (mandi dengan niat angkat hadas haid) maka barulah halal dekati bersetubuh dengan isteri kamu.

Bermulanya kehadiran haid pada wanita paling cepat umur 9 tahun. Adapun “datang bulan” itu ada tiga jenis
1. haid, keluar darah seperti biasa (norma) kepada wanita setiap bulan (antara 7 ~15 hari).
2. Nifas, keluar darah selepas kehaliran anak.
3. Istihazah, keluar darah dari gajala penyakit.

,

Disini ada tiga perkara yang perlu diambil perhatian;
1. Haram bersetubuh dengan isteri yang sedang “datang bulan”.
2. Dibolehkan dan harus duduk tidur bersama dengan syarat tidak melakukan persetubuhan.
3. Perempuan semasa “datang bulan”, haram melakukan perkara berikut;
3.1. Sembahayang.(tidak wajib qada).
3.2. Puasa. (wajib qada).
3.3. Masuk dalam masjid.
3.4. Memegang dan baca Quran.
3.5. Tawar keliling Kaabah.
3.6. bercengkerama gurau senda menyentuh bahagian dari pusat hingga kelutut, dengan suami.
3.7. Suami bersetubuh sebelum suci (mandi dengan niat angkat hadas haid).
3.8. Suami jatuhkan talak.
4. Selagi tidak mandi (dengan niat angkat hadas haid), makan tidak boleh Sembahayang.


 ,
[Previous] [Next]

,
Sumber,
Terjemahan (231~240,
[GS] https://sites.google.com/site/mpajknajid/6/1
Ulasan surah 2;   [GS]
https://t.co/0EUkXravGr    

Link;
via,
nhance.gamamax@gmail.com
(recover, PermataSmartHerbs@gmx.com).


Tuesday, 2 September 2014

25 Rasul

Nama 25 Rasul Yang Wajib Diketahui / Dihafal Oleh Umat Islam
1. Adam AS.
2. Idris AS.
3. Nuh AS.
4. Hud AS.
5. Soleh AS.
6. Ibrahim AS.
7. Luth AS.
8. Ismail AS.
9. Ishak AS.
10. Yaakub AS.
11. Yusuf AS.
12. Ayub AS.
13. Syuaib AS.
14. Musa AS.
15. Harun AS.
16. Zulkifli AS.
17. Daud AS.
18. Sulaiman AS.
19. Ilyas AS.
20. Ilyasa AS.
21. Yunus AS.
22. Zakaria AS.
23. Yahya AS.
24. Isa AS.
25. Muhammad SAW.


Lima Nabi / Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi disebabkan oleh tentangan dan ujian yang diterima lebih hebat berbanding nabi-nabi lain dalam menyampaikan agama Allah:
1. Nuh AS.
2. Ibrahim AS.
3. Musa AS.
4. Isa AS.
5. Muhammad SAW.